www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Bargłów Koście
Artykuł dodany przez: admin (2013-02-22 09:14:54)

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Bargłów Kościelny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Bargłów Kościelny udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Bargłów Kościelny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • ZZO Koszarówka
  • Koszarówka 65
  • 19-200 Grajewo

 

zgodnie z ,,Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

 

Uwagi dodatkowe:

Z Zakładem Koszarówka współpracować będą stacje przeładunkowe w gminach: Augustów, Dąbrowa Białostocka, Mońki.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=386