www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedzi na zapytanie DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-28 08:06:32)

 

 Łabętnik, dnia 27.06.2013 r.

Szkoła Podstawowa

im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

Łabędnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: SP.271-2/2013 

 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Docieplenie budynku szkoły w Łabętniku” wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których treść wraz z odpowiedzią przekazuje się poniżej:

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie rysunków, przekrojów, rzutów itp. dotyczących w/w zamówienia

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na tego typu roboty nie przewidziano wykonywania rysunków.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie wykonania rozbiórki i ponownego montażu rur spustowych istniejących z PCV.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza rozbiórkę oraz ponowny montaż rur spustowych (poz. 1 i 46 przedmiaru).

 

Pytanie nr 3

Czy instalację odgromową należy wykonać nową w całości, czy tylko wymienić w ciągu pionowym? W przypadku wymiany w całości prosimy o uzupełnienie przedmiaru dodając także pozycję wykonania prób i badań instalacji odgromowej.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wykonać nową instalację odgromową (poz. 2, 47, 48 przedmiaru).

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie koloru wg RAL podokienników.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Podokienniki wykonać w kolorze istniejącego pokrycia dachowego.

 

Pytanie nr 5:

Pozycja 17 przedmiaru zawiera rozbiórkę pokrycia dachowego w ilości 20m2, natomiast pozycja 18 przedmiaru – przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku w ilości 23 m2. Czy te pozycje są powiązane ze sobą? Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Rozbiórka pokrycia dachu w ilości 20m2 poz. 17 i poz. 16 w ilości 2.95 m2 daje ilość do ponownego montażu.

 

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać nowe pokrycie dachowe w miejsce rozbiórek – poz. 17 przedmiaru?

 

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Należy wykonać pokrycie z blachy uprzednio zdemontowanej.

 

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie parametrów, typu, rodzaj: kratek wentylacyjnych, styropianów, opraw halogenowych z czujnikiem ruchu.

 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm, styropian EPS 038 Fasada, oprawa halogenowa 150 W. Zamawiający z uwagi na art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wskaże konkretnego produktu. Na rynku istnieje wiele spełniających wymogi Zamawiającego, z których Wykonawca powinien sam wybrać.

 

Pytanie nr 8:.

Prosimy o podanie wymiarów pokrywy wsypu opału.

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Pokrywa wsypu opału 200 x 150 cm.

 

Pytanie nr 9:

Czy system dociepleń TYTAN IZOLBET, BOLIX może być użyty do wykonania zamówienia?

 

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak, może być użyty.

 

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Oferentów i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

 

 

  Dyrektor Szkoły

    Ryszard Grudziński

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=374