www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Dotyczy : Przetargu na : “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny”
Artykuł dodany przez: admin (2008-01-30 12:38:40)

Bargłów Kościelny, dnia 30.01.2008 r

 

 

 

WB.2222-1/08

 

 

 
 


 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło pismo dotyczące przesłania zestawienia materiałów do przedmiaru robót.

  Informujemy, że w przedmiarach robót wskazane są poszczególne ilości materiałów i nie zachodzi potrzeba sporządzania zestawienia.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=37