www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA III USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-09 12:36:08)

Bargłów Kościelny, dn. 09.05.2013 r.

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA III USTNY PRZETRAG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska o nr geod. 43/8 o pow. 4600 m2, KW Nr 3585

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 172 500,00 zł

- informuję, iż jedno z pomieszczeń o pow. 14.4 m2 w sposób bezumowny zajmuje Telekomunikacja Polska S.A.

- na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

- nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych

- przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 900

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny wywoławczej
tj. 17 250,00 zł najpóźniej do dnia 10 czerwca 2013 r. w BS Bargłów Kościelny

na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003

Urząd Gminy, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

- wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu

- nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego

- wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2

(tel. 087 64 24 091)

 

 Wójt Gminy

 Bargłów Kościelny

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=369