www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-27 10:01:39)

  OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 maja 2013 r.

o numerach i granicach obwodu głosowania na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 32 i art. 32a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

 

Nr obwodu głosowania

Granica obwodu

Siedziba

obwodowej

komisji wyborczej

2

Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki, Żrobki,

Szkoła Podstawowa

w Łabętniku

tel. (087) 642-40-29

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną

800 a 2200

Wójt Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=362