www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Postanowienie Nr 15/2013 Komisarza Wyborczego w Suwałkach
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-08 09:27:20)

Postanowienie Nr 15/2013

Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i aft. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz, U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U, Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr J47, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Dz. U. z 2012 r„ poz. 1399) po rozpatrzeniu zgloszei. kandydatów komitetów wyborczych na członków gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na 16 czerwca 2013 r.

postanawiam, co następuje:

§'

Powołuje się gminną komisję wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na 16 czerwca 2013 r. w składzie określonym w załączniku do postanowienia.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do postanowienia Nr 15/201.3

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Komisarza Wyborczego w Suwałkach

 

Gminna Komisja Wyborcza w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny

Skład komisji:

1. Mariusz Rozmysłowicz, zam; Łabędnik 14A, 16-320 Bargłów Kościelny

2. Małgorzata Sadowska, zam: Pomiany 12A, 16-320 Bargłów Kościelny

3. Jolanta Haraburda, Kam: ul. Młodości 3,1.6-320 Bargłów Kościelny

4. Adam Turowski, zam: Komorniki 7, 16-320 Bargłów Kościelny

5. Elżbieta Cichy, zam: Bargłów Dworny 77, 16-320 Bargłów Kościelny
6-
 Urszula Kapla, zam: Bargłów Dworny 37, 16-320 Bargłów Kościelny
7. M rosława llcwska, zam: Solistówka 50, 16-320 Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=352