www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Obwieszczenie
Artykuł dodany przez: admin (2013-04-17 10:40:43)

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 17 kwietnia 2013 r.

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o

wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do

Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym.

 

Nr

 

Liczba

okręgu

Granice okręgu wyborczego

radnych

wyborczego

 

wybieranych w okręgu

5

Sołectwa: Kukowo, Reszki, Łabętnik

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym przy ul. Augustowskiej 47, tel. (087) 642- 40-91

Wójt AndrzejKwieciński

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=351