www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZACHOWANIE I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY W TYM NATUR
Artykuł dodany przez: admin (2013-03-08 15:22:48)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88580-2013 z dnia 2013-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013 r. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową klasyczną metalowo-aluminiową, z napędem 4 x 4, z zestawem wyposażenia dodatkowego, (tj. rozpylaczem...
Termin składania ofert: 2013-03-13

Numer ogłoszenia: 95326 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88580 - 2013 data 05.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym, Ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 011, fax. 87 64 24 562.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 13.03.2013 godzina 09,00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.
  • W ogłoszeniu powinno być: 15.03.2013 godzina 09,00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=334