www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Artykuł dodany przez: admin (2013-01-30 13:22:08)

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska, podinspektor

..................................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

 

 

 

Pan Paweł Bućkowski

zam. Popowo

 

 

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych, pisemnego testu wiedzy oraz po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pan Paweł Bućkowski spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bargłów Kościelny, 30 stycznia 2013 r.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=330