www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Artykuł dodany przez: admin (2012-12-11 13:17:05)

Bargłów Kościelny dnia 2012-12-10

 

WB.6733.4.2012

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. nr 9 poz. 26 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej składającej się z linii napowietrznej 15 kV zastępującą istniejąca linię napowietrzną 15 kV przeznaczoną do demontażu na działkach numer 64, 70, 71, 456, 526, 523/1, 105/1, 106, 115, 116/2, 117/2, 518, 533 w obrębie geodezyjnym Bargłów Dworny Gmina Bargłów Kościelny .

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski, oraz zapoznać się aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny .

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=320