www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie”.
Artykuł dodany przez: admin (2012-06-27 11:56:29)

  Bargłów Kościelny, dnia 27.06.2012 r.

 

WB.271.5.2012

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznegoDotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie”.

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Prosimy o szczegółowe określenie zakresu robót i rodzaju materiału w następujących pozycjach załączonego przedmiaru robót:

1. Poz. 6 - jakiej grubości ma być ocieplenie ścian ze styropianu?

 Odpowiedź:

 Grubość 12 cm.

 

2. Jaka ma być wyprawa elewacji (pozycja KNR 0-26/2614/02 przewiduje tynk mineralny bez malowania – kolor szary, czy taki jest wymóg zamawiającego?

Odpowiedź

Tak.

 

3. Poz. 7 - jw. lecz dotyczy ościeży.

Odpowiedź

 Grubość 3 cm.

 

4. Poz. 9 – prosimy o podanie grubości uziarnienia tynku dekoracyjnego.

Odpowiedź

Kornik 2 mm

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=306