www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont świ
Artykuł dodany przez: admin (2012-05-17 12:00:26)

Bargłów Kościelny, dnia 17.05.2012 r.

 

WB.271-3/2012

 

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.”.

 

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W związku z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia odpowiedź na pytania nr 5 i 11.

Pytanie nr 5:

5. Prosimy o określenie wyprawy tynkarskiej elewacyjnej, koloru, grubości uziarnienia  i rodzaju.

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Wyprawy tynkarskie do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych stanowiące wyprawę fakturową, wyprawa elewacyjna silikonowo-krzemianowa w kolorze zieleń o granulacji 1,5 mm.

 

Pytanie nr 11:

11. Prosimy o podanie przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych oraz preparatu gruntującego – efekt mokrego kamienia.

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Zamawiający nie poda przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych oraz preparatu gruntującego – efekt mokrego kamienia. Wskazanie mogłoby bowiem sugerować zastosowanie konkretnych produktów. Przykładowe rozwiązania Wykonawca może znaleźć po wpisaniu w przeglądarce internetowej.

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=299