www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ODPOWIEDZI przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z: Remontem świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłów
Artykuł dodany przez: admin (2012-05-16 15:00:29)

ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z: Remontem świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”.

 

 

 

I. Oferent zwraca się z prośbą o podanie informacji na temat:

 

1. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przedmiaru załączonego do ogłoszenia przetargu na remont świetlic we wsiach Brzozówka i Bargłówka. Moje wątpliwości wzbudziły dwie pozycje. W pozycji 55 w przedmiarze świetlicy Brzozówka (remont instalacji odgromowej) prosiłabym o sprecyzowanie co powinien zawierać 1 kpl. Chciałabym również prosić o rozwinięcie pozycji 44 w przedmiarze świetlicy we wsi Bargłówka ( wyliczenie udziału%), gdyż nie wiem, czego ona dokładnie dotyczy i koszty czego należy w niej zawrzeć.

 

Odp 1: W pozycji 55 ujęto poz. Kalkulacji Indywidualnej na remont instalacji 1 kpl,

 gdyż pozostawia się dla Wykonawcy wybór metody i niezbędnych nakładów

 pracy w uniesieniu istniejącej instalacji poziomej na stropodachu

 i jej ponowny montaż do dokonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

 

  Pozycja 44 przedmiaru świetlicy Bargłówka, dotyczy rozbicia % kosztów remontu pomiędzy Ochotniczą Strażą pożarną , a świetlicą znajdujących się w jednym budynku. Oferenta ta pozycja nie dotyczy. Oferent ujmuje 100% kosztów do wszystkich pozycji kosztorysowych

 

II. Oferent zwraca się ponownie z prośbą o podanie informacji na temat:

 

1. Przykładowego producenta posadzek z płyt kamiennych ( poz. 67 przedmiaru robót-Bargłówka)

 

Odp 1: Producentów na stronie internetowej jest dużo, należy tylko kliknąć w

 kamień cięty polny. 

 

2. Wykazu wraz z ilością stolarki okiennej i drzwiowej w formie rysunku, jaką Zamawiający przewidział w przedmiarach montażu;

 

Odp 2: Wykaz ilości wyszczególniona w przedmiarze, rysunki w załączeniu

 

 

3. Sprecyzowanie kolorów wg wzornika barw producenta

 

Odp 3: Kolor biały produkowany przez danego producenta okien
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=298