www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: admin (2012-05-16 09:21:22)

Bargłów Kościelny 15.05.2012r

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA

 

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr 114/2 o powierzchni: 0,1320ha, KW NR 13245 po byłej remizie straży pożarnej położonej we wsi Popowo

cena wywoławcza nieruchomości- 30,400,00zł

 

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska o nr geod. 43/8 o pow. 4600m2, Kw Nr 3585

-Informuje iż jedno z pomieszczeń o pow. 14.4.m2 w sposób bezumowny zajmuje Telekomunikacja Polska S.A.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165 600,00zł

 

- Przetargi odbędą się w dniu 25 czerwca 2012r w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000 (sala konferencyjna)

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 20.06.2012r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

- Wójt Gminy Bargłów Kościelny może odwołać przetarg z ważnych powodów

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr2

 (tel. 087 6424011)

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=297