www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Remont świ
Artykuł dodany przez: admin (2012-05-15 12:00:38)

 Bargłów Kościelny, dnia 15.05.2012 r.

 

WB.271-3/2012

 

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka.”.

 

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 15.05.2012 roku dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W wyjaśnieniu do SIWZ udzielonym przez Zamawiającego w dniu 15.05.2012 roku zaistniała pomyłka w odpowiedzi na skierowane zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pytanie nr 9.

Pytanie nr 9:

9. Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli: wykonanie sufitu podwieszonego z płyt styropianowych dekoracyjnych.

Odpowiedź przed sprostowaniem (błędna):

Płytki kasetonowe białe 600 x 600 x 12 mm na ruszcie aluminiowym.

 

Odpowiedź obowiązująca (po sprostowaniu)

Płytki kasetonowe białe 600 x 600 x 12 mm przyklejane bezpośrednio do sufitu.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=296