www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wyjasnienia nr 2 do "Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny."
Artykuł dodany przez: admin (2007-10-31 12:34:32)

Bargłów Kościelny, dnia 31.10.2007

 

 

 

 

 

WB2222-6/07

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZACE ZAPYTAŃ DO PRZETARGU

 

 

 

            na: “Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny”

 

 

            Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiadając na pytania oferentów informuję co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy inwestor dopuszcza montaż  opraw 70 W bez redukcji mocy?

Odpowiedz:

Tak dopuszcza się

 

Bargłów Kościelny, dnia 31.10.2007

WB2222-6/07

WYJAŚNIENIA DOTYCZACE ZAPYTAŃ DO PRZETARGU

 na: “Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny”

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiadając na pytania oferentów informuję co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu oprawy wyposażone w standardowy układ zapłonowy 70 W z kompensacją mocy biernej?

Odpowiedz:

Tak dopuszcza się

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania oprawy 2 – komorowe o stopniu szczelności komory optycznej IP 65 , komory osprzętu IP 43 i posiadające klosz wykonany z poliwęglanu odpornego na uderzenia – współczynnik IK 08 oraz wyposażone w zaczep umożliwiający regulację konta nachylenia oprawy?

Odpowiedz:

Tak dopuszcza się.\

Pytanie 3

Jakie funkcje ma spełniać programowalny automatyczny układ redukcji mocy montowany w każdej oprawie:

a/ czy ma on redukować moc oprawy z 70 W na 50 W w wybranych godzinach ( wycenić w ofercie w takim razie należy zwykły układ zapłonowy wyposażony wraz z układem redukcji mocy – podnosi przeciętnie to koszt oprawy co najmniej o 150 zł)

Odpowiedz :

Tak

b/ czy ma to być układ zapłonowy, którego dławik posiada dodatkowe odczepy pozwalające na zamontowanie w dowolnym momencie elementu sterującego redukcja mocy z 70 W na 50 W?

Odpowiedz :

Tak

c/ standardowy układ zapłonowy pracujący w normalnych warunkach, zasilający lampę 70 W?

Tak

UWAGA : schematy szafek oświetleniowych zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego : Http://www.barglow.dt.pl/siwz_lampy.pdf 

Bargłów Kościelny, dnia 24.10.2007

WB2222-6/07

WYJAŚNIENIA DOTYCZACE ZAPYTAŃ DO PRZETARGU

 na: “Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny”

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiadając na pytania oferentów informuję co następuje:

Pytanie nr 1.

Zamawiający w SIWZ w opisie przygotowania oferty równoważnej powołuje się na załącznik nr 13, który zawiera jedynie schematy jednokreskowe i nie ma w nim żadnych obliczeń fotometrycznych. Czy zatem należy wykonąć te obliczenia, a jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie danych wyjściowych do obliczeń?

Odpowiedz:

Należy wykonać te obliczenia. Dane wyjściowe zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Pytanie 2

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający określa “ programowalny autonomiczny układ redukcji mocy” i których opraw on dotyczy – czy wszystkich, a jeśli tylko niektórych to proszę o wskazanie ilości tych opraw , ich lokalizacji oraz w jakim zakresie redukcji mocy ma być zrealizowane?

Odpowiedz:

Opis przedmiotu zamówienia określił minimalne parametry opraw, w których to zapis “ programowalny autonomiczny układ redukcji mocy “ określa układ montowany w oprawie i nie wymagający zewnętrznych linii sterujących / brak dodatkowego zewnętrznego przewodu sterującego / Zastosowanie takiego rozwiązania dotyczy wszystkich opraw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=28