www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: admin (2012-02-20 14:45:21)

Bargłów Kościelny 20.02.2012r

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA DRUGI

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż pojazdu ciężarowego typu Star A1142CE który jest przystosowany do odbioru i transportu nieczystości stałych

 

cena wywoławcza pojazdu wynosi 8 950 zł

- Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2012r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 23.02.2012r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca pojazdu zrezygnuje z nabycia pojazdu

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Wójt Gminy Bargłów Kościelny może odwołać przetarg z ważnych powodów

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej pokój Nr 8 (tel. 087 6424071)

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=272