www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Artykuł dodany przez: admin (2012-01-11 13:57:36)

Bargłów Kościelny 11.02.2012r

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym usługowym i gospodarczo-garażowym położonej we wsi Pruska o nr geod. 43/8 o pow. 4600m2, Kw Nr 3585

 

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 207 000,00zł

- Informuje iż jedno z pomieszczeń o pow. 14.4.m2 w sposób bezumowny zajmuje Telekomunikacja Polska S.A.

- Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2012r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 09.02.2012r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

- Wójt Gminy Bargłów Kościelny może odwołać przetarg z ważnych powodów

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nr 2

 (tel. 087 6424011)

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=268