www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Artykuł dodany przez: admin (2011-12-05 14:16:08)

Bargłów Kościelny dn. 05.12.2011

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2001r z późń zm. )Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym podaje do publicznej widomości:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

1) działka o nr geod 43/8 położona we wsi Pruska, ma założoną księgę wieczystą KW Nr 3585

2) powierzchnia działki – 4600m

3) zabudowano budynkiem mieszkalno usługowym i gospodarczo - garażowym

4) na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

5) cena nieruchomości 207 000,00 zł netto

6) sprzedaż odbędzie się w formie przetargu ustnego

7)Osoby fizyczne i prawne którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 4 (tel. 087 6424011 – Grajewski Stefan) 

 

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=266