www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Podsumowanie szkoleń skierowanych do rodziców
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-01 13:15:33)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zgodnie z harmonogramem projektu „Szkolenie Liderów Lokalnych” realizowanego przez Urząd Gminny w Bargłowie Kościelnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w miesiącu lipcu i sierpniu zostały zorganizowane szkolenia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

Szkolenie przerodzono w 6 – ciu Szkołach Podstawowych tj.
- 17.07.2011 r. w Szkole Podstawowej w Tobyłce - 12 rodziców, w Szkole Podstawowej w Łabętniku 19 rodziców;
- 07.08.2011 r. w Szkole Podstawowej w Bargłówce – 16 rodziców, w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym - 22 rodziców;
- 28.08 2011 r. w Szkole Podstawowej w Kroszewie – 14 rodziców, w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym – 14 rodziców.
W szkoleniu uczestniczyło 97 rodziców w tym   kobiet i   mężczyzn szczególności rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie szkolenia trener przybliżył rodzicom potrzeby edukacyjne małych dzieci oraz poznali aspekty tworzenia innych form wychowania przedszkolnego i zasady działania tych ośrodków. Dzieciom została zapewniona opieka animatorów dziecięcych.
Plakaty zostały opracowane i wykonane we własnym zakresie i zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz w placówkach oświatowych w których odbyły się szkolenia. Informacja o szkoleniach została również zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy.
Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 100 rodziców, dwoje to rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym nie będący mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny i 1 lider Lokalny uczestniczący w projekcie.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=251