www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Spis wyborców
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-21 09:03:05)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  

Wójt Gminy Bargłów Kościelny stosownie do art. 36 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 17 i § 18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców ( Dz.U. Nr 158, poz. 942) zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców na potrzeby wyborów zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 3 /USC/ w dniach od 19 września 2011 r. do 06 października 2011 r. w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=244