www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-05 11:07:56)

Bargłów Kościelny dn. 02.09.2011r.

 

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 1.09.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: do dnia 14 września 2011 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=239