www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyb
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-05 11:07:13)

ZARZĄDZENIE NR 84/2011

 

WÓJTA GMINY Bargłów kościelny

 

z dnia z 22 sierpnia 2011 r.

 

 

 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Bargłów Kościelny, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

 

Andrzej Kwieciński

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=238