www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4
Artykuł dodany przez: admin (2011-05-30 13:30:09)

Bargłów Kościelny, 30.05.2011r.

 

 

Wynik przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Brzozówka działka o nr geod. 41/4.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, iż w dniu 30.05.2011 roku  w Urzędzie Gminy odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Brzozówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/4  o pow.0,1460 ha.

Dla w/w nieruchomości założona jest księga wieczysta Kw. nr 22094

Komisja Przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 57.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset zł 00/100)

Nabywcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu zostali Antoni i Elżbieta małż. Lewoń zam. Brzozówka 48 16-320 Bargłów Kościelny za cenę 58.380,00zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł 00/100).

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=222