www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Gmina Bargłów Kościelny poszukuje usługodawcy, który zrealizuje cykl szkoleń i warsztatów
Artykuł dodany przez: admin (2011-04-18 10:56:00)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Gmina Bargłów Kościelny poszukuje usługodawcy, który zrealizuje cykl szkoleń i warsztatów w ramach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolenie Liderów Lokalnych”.

Harmonogram warsztatów i szkoleń:

1. Warsztaty studyjne – wyjazd w miesiącu czerwcu 2011r do wiejskiego ośrodka przedszkolnego na Suwalszczyźnie. Usługodawca ma zapewnić trenera upowszechniającego edukację przedszkolną, który przybliży funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego na wsi. Usługodawca umówi ośrodek przedszkolny, który przyjmie wizytę studyjną. Czas pracy trenera 5h zegarowych. Grupa szkoleniowa 35 osób( Sołtysi/ki, Radni)

2. Inicjatywa promocyjna otwierająca projekt – w ostatnim tygodniu czerwca 2011r odbędzie się inauguracja otwarcia projektu. Na otwarcie przybędzie 300 osób w tym dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas promocji rozstawione będą dmuchane place zabaw. Usługodawca zapewni 4 animatorów dziecięcych po 5 godz., których zadaniem będzie rozwijanie kreatywności i aktywności ruchowej dzieci w szczególności w wieku przedszkolnym. Usługodawca utworzy punk informacyjny i zapewni 2 trenerów(po 5 godzin) upowszechniających edukację przedszkolną, którzy będą zachęcać rodziców do przystąpienia do projektu oraz odpowiadać na pytania dotyczące potrzeb edukacyjnych dzieci w weku przedszkolnym. Inicjatywa promocyjna odbywać się będzie na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.

3. Szkolenie Liderów Lokalnych (35 osobowa grupa). Na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym zostanie przeprowadzone 5 –cio godzinne szkolenie w zakresie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Usługodawca opracuje materiały szkoleniowe oraz zapewni trenera upowszechniającego edukację przedszkolną .Szkolenie odbędzie się w lipcu 2011r.

4. Działania środowiskowe dla rodziców. W okresie lipiec -sierpień 2011r odbędzie się cykl 6 warsztatów po 3 godziny dla rodziców dzieci w szczególności w wieku przedszkolnym. Warsztaty odbywać będą się w 6 wsiach, w których funkcjonują szkoły podstawowe(Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo, Łabętnik, Bargłówka i Tobyłka). Na warsztatach szkolić będą się 18-20 osobowe grupy rodziców. Trener przybliży rodzicom potrzeby edukacyjne małych dzieci oraz umożliwi skonfrontowanie dotychczasowych postaw rodziców z postawami pożądanymi z punktu widzenia potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas warsztatów dzieci będą miały zapewnioną opiekę przez animatorów dziecięcych. Usługodawca zapewni za każde warsztaty 1 trenera oraz 3 animatorów dziecięcych. Usługodawca przygotuje materiały szkoleniowe dla rodziców oraz zapewni stoiska zabawowe oraz sprzęt animacyjny dla dzieci.

Stawka godzinowa trenerów i animatorów za 1 godzinę wynosi 80,00 zł brutto.

 

Zleceniodawca wymaga od Usługodawcy dużej dyspozycyjności i elastyczności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów w zakresie edukacji przedszkolnej skierowanej do Rodziców, Liderów Lokalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Zleceniodawca wymaga od Usługodawcy przedstawienia minimum 5 projektów zrealizowanych w okresie maksimum 3 lat o podobnej tematyce.

Chęć udziału w przedsięwzięciu wraz z przedstawionym doświadczeniem proszę przesyłać na adres mailowy barglow@barglow.dt.pl , pocztą lub osobiście do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska nr 47, 16-320 Bargłów Kościelny do dnia 29.04.2011r do godziny 1500(liczy się data wpływu do Urzędu Gminy)
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=217