www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Artykuł dodany przez: admin (2011-04-26 14:31:29)

Bargłów Kościelny 27.04.2011r

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA

DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonych:

 

1. we wsi Brzozówka oznaczona nr geod. 41/4 o pow. 0,1460ha, księga wieczysta 22094 (zabudowana budynkiem mieszkalnym po szkole podstawowej )

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 800zł

 

- Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2011r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

 

· Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej do dnia 25.05.2011r w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-320 Bargłów Kościelny.

· Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

· Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

· Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

· Komisja przetargowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

· Wszelkie dodatkowe informacje udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefan Grajewski tel. (0-87) 6424011 lub w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=216