www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : “Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo
Artykuł dodany przez: admin (2011-03-29 13:53:14)

Bargłów Kościelny, dnia 29.03.2011

WB.2222-2/11

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : “Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo”

 

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

PYTANIE : " wskazanie robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia " Wykaz powinien zawierać co najmniej jedną taka robotę budowlaną o wartości minimum 4 mln PLN brutto wg załącznika nr SIWZ" natomiast w załączniku nr 4 co najmniej jedna o wartości minimum. 150 000,00 PLN brutto.

 

Proszę podać wartość, którą Oferent ma spełniać biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ?

ODPOWIEDZ:

Proszę przyjąć wartość 150 000,00 PLN brutto

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=209