www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedzi: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki-Łabętnik i nr 10287
Artykuł dodany przez: admin (2011-01-31 10:31:02)

Bargłów Kościelny 28.01.2011r.

 

 

 

 

 

 

Dotyczy przetargu: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 1193B Reszki-Łabętnik i nr 102877B Łabętnik – Wieś”, nr sprawy WB. 2222-1/11

 

Zapytania:

DROGA POWIATOWA nr 1193B Reszki - Łabętnik

1. Według opisu technicznego pkt. 7 oraz przekrojów normalnych nr 5 i nr 6, podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszka 18% łamanego ma grubość 20 cm, natomiast w przedmiarze poz.38 przyjęto grubość 15 cm plus poz. 39 dodatek 1 cm , co w sumie daje grubość 16 cm.

W celu wyeliminowania błędnej interpretacji zwracamy się o jednoznaczne określenie grubości podbudowy jaką należy przyjąć do kalkulacji?

2. W poz. 13 przedmiaru robot Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 120cm.
Pozycja zastępcza

(Mnożnik = 2), ilość -15m

Zwracamy się o jednoznaczne określenie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji

3. W poz.34 przedmiaru robot Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 120cm (SN 8)
(Mnożnik =2) ilość 19 m

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji

4. W poz. 41 przedmiaru robót. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po
zagęszczeniu 15cm. Pozycja zastępcza

(Mnoznik= 0,75, ilość 528 m2

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości jaką należy przyjąć do kalkulacji.

5. W poz. 51 przedmiaru robót. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie grubowarstwowe

(Krotnosc= 3); ilości 14 m2

 

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości (czego dotyczy krotność 3) jaką należy przyjąć do kalkulacji

 

6. W poz. 52 przedmiaru robót. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie (Krotność= 3); ilość 19,2 m2

Zwracamy się o jednoznaczne podanie docelowej ilości (czego dotyczy krotność 3) jaką należy przyjąć do kalkulacji.

 

 

 

Informuję, iż na zadane pytania odpowiadam następująco:

 

Odpowiedzi:

Ad. 1 Podbudowa powinna być wykonana  zgodnie z projektem tj. grubości 20 cm, tak więc w pozycji 39 należy przyjąć (Krotność =5)

 

Ad. 2-6  Do kalkulacji należy przyjąć wskazane ilości przedmiarowe. Współczynniki ( krotność lub mnożnik ) należy zastosować  do ceny jednostkowej pozycji, gdyż dotyczą one zwiększenia bądź zmniejszenia  nakładów ze względu na potrzebę kilkukrotnego wykonania pozycji , niepełnego wykonania pozycji (np. część grubości wynikającej z pozycji) lub inne sytuacje przewidziane przez projektanta.

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=200