www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi:Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2010-12-13 08:40:28)

Dotyczy przetargu „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Bargłów Kościelny", nr sprawy WB.2222-10/2010

Informuję, iż wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które zamawiający udzielił następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Ile autobusów zabezpiecza dowóz do szkół w bieżącym roku szkolnym ?

Odpowiedź: 5 autobusów

2. W zał. Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy - brak jest podstawowych danych tj. ilość km i
ilość dzieci na poszczególnych trasach. Prosimy o uzupełnienie w/w formularza. Ilość km
stanowią podstawę przy ustalaniu ceny całkowitej oferty.


Odpowiedź.

Trasa Nr 1-124 km     liczba dzieci 81

Trasa Nr 2-135,9 km    liczba dzieci 79

Trasa Nr 3 - 156,3 km    liczba dzieci 96

Trasa Nr 4-33,8 km    liczba dzieci 47

Trasa Nr 5 - 27 km    liczba dzieci 46

Trasa 1,2,3 – podwójna ilość kursów
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=194