www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
UNIEWAŻNIENIE Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego
Artykuł dodany przez: admin (2007-05-30 11:03:38)

Bargłów Kościelny, dnia 30.05.2007r

 

 

 

 

WB.2222-4/07

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych, Wójt Gminy w Bargłowie Kościelnym, informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w drodze przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 60.000 EURO na wykonanie zamówienia pt. “ Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt . 7

 Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 Unieważnienie postępowania następuje z faktu, że nie wysłano ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych tylko umieszczono go w portalu zamówień publicznych

 

WÓJT GMINY

 

Andrzej Kwiecińskiadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=19