www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi: Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawpowej w Bargłowie Kościelnym.
Artykuł dodany przez: admin (2010-10-20 09:45:00)

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawpowej w Bargłowie Kościelnym.

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

Pytanie 1

Szacunkowa powierzchnia użytkowa obiektu to 800 m2 - a z analizy programu prawdopodobna powierzchnia użytkowa to ok. 3000 m2

Odpowiedź 1.

Proszę przyjąć powierzchnię użytkową około 3000 m2

Pytanie 2

Czy obiekt projektowany ma być funkcjonalnie połączony z istniejącym ?

Odpowiedź 2.

Tak obiekt projektowany ma być funkcjonalnie połączony z istniejącym 

Pytanie 3

Czy projektowane instalacje mają stanowić kontynuację instalacji w istniejącej szkole?

 

Odpowiedź 3.

Tak instalacje mają stanowić kontynuację instalacji w istniejącej szkole.

Pytanie 4

Czy zamawiający posiada dokumentację istniejącej szkoły ?

 

Odpowiedź 4.

Nie.

Pytanie 5

Jaki zakres prac projektowych obejmuje projekt zagospodarowania terenu ?

 

Odpowiedź 5.

Tylko usytuowanie projektowanego budynku.

Pytanie 6

Czy istniejący obiekt jest dostępny osobom z dysfunkcją ruchu?

 

Odpowiedź 6.

Istniejący obiekt nie jest dostępny osobom z dysfunkcją ruchu.

Pytanie 7
Czy oddział przedszkolny winien posiadać niezależny węzeł kuchenny i sanitarny oraz plac zabaw?

Odpowiedź 7. Nie ma takiej potrzeby.

 

Pytanie 8

Czy zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu?

 

Odpowiedź 8. Nie.

Pytanie 9.

Czy teren objęty zamierzeniem podlega ochronie konserwatorskiej ?

Odpowiedz 9:

Nie podlega.

Pytanie 10.

Jakiemu celowi ma służyć sieć gazowa skoro ciepło na cele c.o. ma zapewnić istniejąca kotłownia olejowa.

Odpowiedz 10.

Błąd w specyfikacji sieć gazowa nie istnieje.

Pytanie 11.

Czemu ma służyć harmonogram rzeczowo finansowy. Taki dokument winien opracować Wykonawca robót przy określeniu przez Zamawiającego czasu realizacji.

Odpowiedz 11.

Harmonogram rzeczowo finansowy nie będzie brany pod uwagę.

Pytanie 12.

W jakim okresie inwestor zakłada realizację inwestycji? Powyższe informacje są niezbędne do określenia zakresu prac projektowych i wynagrodzenia za ich wykonanie.

Odpowiedz 12.

Rok 2011 i 2012

Pytanie 13.

Wyjaśnienie § 2 ust. j pkt 5 tj opracowanie winno uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne oszczędzające zużycie energii i naturalnych zasobów wodnych.

Odpowiedz 13

Proszę o traktowanie tego punktu jako nie byłego.

Pytanie 14

Wyjaśnienie § 11 umowy na jakiej podstawie Zamawiający w przypadku zmniejszenia zakresu robót których nie określił szczegółowo chce obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe proszę podać podstawę prawna ?

Odpowiedz 14.

Zamawiający nie obniży wynagrodzenia ryczałtowego.

Pytanie 15

Na jakich zasadach ma być pełniony nadzór autorski ?

Odpowiedz 15

Zamawiający nie przewiduje nadzoru autorskiego.

Pytanie 16.

Wyjaśnienie § 5 umowy zgodnie z art 32 PZP wykonawca podaje cenę netto bez podatku VAT.

Odpowiedz 16.

Wykonawca podaje cenę netto bez podatku VAT.

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=183