www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi2: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-31 08:56:53)

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń równoważnych do zaprojektowanych oczyszczalni biologicznych ?

ODPOWIEDZ : Dopuszcza się możliwość montażu urządzeń równoważnych oczyszczalni biologicznych.

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń oczyszczalni biologicznych w  których dla właściwej pracy całej instalacji oczyszczalni wymagane jest ( do tzw. Osadnika wstępnego) bakterii beztlenowych ( czyli użytkownik oprócz kosztu zużytej energii elektrycznej musi jeszcze ponosić koszt zakupu i regularnego dosypywania bakterii beztlenowych ) ?

 ODPOWIEDZ: Nie dopuszcza się montazu urządzeń, w którychdla prawidłowej pracy reaktora oczyszczalni ( oprócz poboru energii elektrycznej wymaganej dla pracy dmuchawy membranowej) należy dosypywać bakterie beztlenowe.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego

 ODPOWIEDZ : Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia realizacji umowy.

4. Czy Zamawiający zezwala na zmianę rodzaju rozsączania ?. W tym przypadku – ze studni chłonnych na drenaż rozsączający ew. tunele drenażowe ?.

  ODPOWIEDZ : .Nie zezwala się na zmianę sposobu rozsączania

 5. Zaprojektowane zostały instalacje w ciągu technologicznym :

 Budynek mieszkalny – bioreaktor – przepompownia ścieku oczyszczonego – studnia

 chłonna.

 Czy Zamawiający pozwala na zmianę, aby zamiast pompowni ścieku 

 oczyszczonego za reaktorem, Wykonawca wybudował pompownię ścieku surowego

  przed reaktorem?

 ODPOWIEDZ : Nie zezwala się na zmianę ciągu technologicznego należy stosować się do schematu budynek mieszkalny – bioreaktor – pompownia ścieku – oczyszczonego – studnia chłonna.

 6. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie urządzeń , w których tzw. Pojemnik

 techniczny zamontowany jest poniżej poziomu terenu ?

 ODPOWIEDZ : Nie pojemnik techniczny musi być zamontowany poniżej poziomu terenu.

 7. Czy Zamawiający dopuszcza montaż reaktorów biologicznych, które dla swej prawidłowej pracy wymagają zamontowania dodatkowego tzw. osadnika wstępnego

 (osadnika gnilnego) ?. Jeżeli tak, to kto ponosi koszt uzgodnienia zmian dokumentacji projektowej ze Starostwem Powiatowym ? ( na mapach uzgodnionych ze Starostwem widnieje lokalizacja bioreaktora bez osadnika wstępnego).

 ODPOWIEDZ : Należy zastosować reaktory biologiczne bez osadników gnilnych ( osadników wstępnych)

  1. Zamawiający w specyfikacji technicznej ujął tzw. osadniki wstępne o określonych pojemnościach ( tabela Program Produkcyjny)- wraz z zapisem, że należy dobrać urządzenia o parametrach maksymalnych jak w tabeli. W dokumentacji projektowej natomiast nie występuje nigdzie pojęcie osadnika wstępnego. Również na załącznikach graficznych wrysowany jest jedynie reaktor - bez osadnika wstępnego. Jest to prawdopodobnie pomyłka w zapisie w specyfikacji technicznej. Czy Zamawiający może potwierdzić błędny zapis w ST i określić, że jest on niewymagany?.

ODPOWIEDZ : Zapis w specyfikacji technicznej dotyczy osadnika wstępnego ( o wskazanych pojemnościach) jest błędny i nie należy się do niego stosować.

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=147