www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odopwiedzi: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2010-03-26 10:21:03)

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny.

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

1. Zapytanie dotyczy Rozdz..V.podp. 2 – posiadanie wiedzy i doświadczenia:

- czy dopuszcza się możliwość wykonania robót wymienionych z pdp. 2 w okresie 10 lat

ODPOWIEDZ : Dopuszcza się możliwość wykonania robót wymienionych w podp. 2 w okresie 10 lat.

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=146