www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Biuro Aktywności Loklanej
Artykuł dodany przez: pawel (2010-02-03 15:14:34)

Kapitał Ludzki, Unia Europejska

PROJEKT ZAKOŃCZONYBiuro Aktywności Lokalnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych.

ü Do Twojej dyspozycji jest:
ü 9 komputerów, 3 laptopy z dostępem do Internetu,
ü Internet szerokopasmowy,
ü 10 mebli biurowych
ü drukarka, skaner, xero, telefax,
ü zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych - 66 szkoleń e-learningowych,
ü każde stanowisko posiada pakiet biurowy Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint),
ü słowniki multimedialne i wiele innych programów.

Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego wydrukowania wszelkiego rodzaju prac naukowych i informacji.

W Biurze Aktywności Lokalnej czekają na Ciebie:

Doradca Zawodowy, który pomoże Ci w wyborze ścieżki zawodowej
oraz wskaże źródła dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym,
ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
- rynku pracy,
- trendów rozwojowych w świecie zawodów i
  zatrudnienia,
- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień 
Trener, który udzieli Ci wsparcia merytorycznego w zakresie:
- obsługi komputera, instalacji i konfiguracji programów,
- bezpiecznego znalezienia informacji zawartych w Internecie,
- obsługi oprogramowania do kształcenia na odległość,
- zasad zgodnych i sprzecznych z Netykietą.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu i w przypadku zdania egzaminu certyfikat.

EDUKACYJNE: 
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka
4. Geografia
5. Historia
6. Język angielski
7. Język niemiecki
8. Język polski
9. Matematyka
KARIERA:
1. A może samo zatrudnienie?
2. Jak zdobyć i utrzymać prace
3. Kariera - decyduje, planuje, działam
4. Oczekiwania pracodawców - autoprezentacja
5. Poradnictwo zawodowe
6. Zawody przyszłości - nowe formy zatrudnienia
7. Zostań e-pr@cownikiem
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:
1. Ocena pracowników
2. Planowanie potrzeb
3. Rekrutacja
4. Systemy motywacyjne
5. Ścieżki kariery
6. Zarządzanie kadrami
KOMPUTEROWE:
  1.Administracja systemami komputerowymi
  2.Adobe Photoshop
  3.Arkusze kalkulacyjne ( MS Excel)
  4.Bazy danych (MS Access)
  5.Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  6.Grafik komputerowy (Paint, Gimp, Corel)
  7.Grafika menedżerska i prezentacyjna
  8.Podstawy technik komputerowych
  9.Przetwarzanie tekstów (Microsoft Word)
10.Usługi w sieciach informatycznych
11.Użytkowanie komputerów
ZAWODOWE:
  1. Agent ubezpieczeniowy
  2. Asystent bankowości
  3. BHP
  4. Broker ubezpieczeniowy
  5. Edukacja zdalna
  6. Efektywne zarządzanie projektem
  7. Handlowiec
  8. Księgowość
  9. Ochrona danych osobowych
10.Opiekun osób starszych
11.Opiekunka dziecięca domowa
12.Organizator agrobiznesu
13.Pracownik administracyjny
14.Prawo zamówień publicznych
15.Promocja i wsparcie edukacji
osób niepełnosprawnych
16.Przedstawiciel handlowy
17.Sprzedawca
18.Telemarketer
19.Zarządzanie projektami
20.Zarządzanie sprzedażą  i relacjami z klientem
POZOSTAŁE:
  1. Dominująca Półkula Mózgowa
  2. Określenie Indywidualnego Stylu Myślenia
  3. Prowadzenie narad i spotkań
  4. Przywództwo i zarządzanie organizacja
  5. Reakcja na stres
  6. Rodzaje Inteligencji
  7. Style uczenia się
  8. Sztuka komunikacji
  9. Sztuka prezentacji
10.Techniki uczenia się
11.Trening i budowanie zespołu
12.Trening motywacji
13.Zarządzanie czasem i organizacja prac

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby bez względu na wiek i poziom wykształcenia, które chcą podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Biuro Aktywności Lokalnej
ul. Augustowska 15
16-320 Bargłów Kościelny

Biuro czynne jest w wymiarze 20 godzin tygodniowo
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=135