www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Odpowiedzi:Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczysz
Artykuł dodany przez: admin (2010-01-07 11:41:57)

Bargłów Kościelny, dnia 05.01.2010

WB.2222-12/2009/10

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na : “Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare ”

 

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

PYTANIE nr 1 Brak zbrojenia stropu.

ODPOWIEDZ: Zbrojenie stropu należy wycenić w pozycji 32 kosztorysu budowlanego, ilość stali w części rysunkowej projektu budowlanego.

PYTANIE nr 2 Brak marki betonu.

ODPOWIEDZ: Marka betonu i sposób wykonania opisany jest w pkt. 14 projektu budowlanego – część architektoniczno konstrukcyjna.

PYTANIE nr 3 Brak informacji z jakiego materiału wykonane są ściany budynku.

ODPOWIEDZ: Informacje dotyczące ścian zewnętrznych znajdują się w pkt. 11 projektu budowlanego – część architektoniczno konstrukcyjna.

PYTANIE nr 4 Brak pozycji w przedmiarach robót na nadbudówkę z płyt warstwowych dachu.

ODPOWIEDZ: Nadbudówka jest częścią składową wieży napowietrzającej i winna być wyceniona w poz. 50 kosztorysu technologii zgodnie z opisem projektu budowlanego – część technologiczna.

PYTANIE nr 5 Jaka izolacja mieści się pod pojęciem materiał rolowany (osadnik).

ODPOWIEDZ: Osadnik popłuczyn wyceniony jest w kosztorysie sanitarnym (technologia) dział 6 –„ Osadnik popłuczyn, z kanalizacją wewnętrzną i likwidacją istniejącego osadnika” i nie występuje tu materiał rolowany izolacyjny.

PYTANIE nr 6 W zestawieniu materiałów i lokalizacji jest 40 przydomowych oczyszczalni ścieków a w przedmiarach robót jest 39.Jaką ilość należy przyjąć w kosztorysach.

  1. ODPOWIEDZ: Przyjąć 39 szt.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=131