www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Artykuł dodany przez: admin (2010-01-07 11:40:19)

Bargłów Kościelny, dnia 07.01.2010 r

WB.2222-13/09/10

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Wykonanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin

 

 

 Gmina Bargłów Kościelny na podstawie art. 93 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ: “cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia”.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=130