www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Odpowiedzi przetargu nieograniczonego na zadanie : Wykonanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług
Artykuł dodany przez: admin (2010-01-04 14:09:24)

WB.2222-13/09/10 Bargłów Kościelny, dnia 04.01.2010

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie : Wykonanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin

 Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym odpowiada na pytania oferentów dotyczące powyższej inwestycji:

 

1. W SIWZ zawarto informację, iż przedmiotem przetargu jest: opracowanie projektu technicznego budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Sztabin", natomiast w & 1 jako przedmiot umowy jest wykonanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację Projektu budowy telekomunikacyjnej sieci dystrybucyjnej pn. Sieć Internetowa Gmin Augustowskich ", co rozmija się pojęciem projektu technicznego.

ODPOWIEDZ: Opracowanie dotyczy jedynie wykonania studium wykonalności i wniosku do konkursu RPO.

W rozdziale II: Sposób realizacji zamówienia, zawarto informację, iż należy wykonać projekt budowlany, zawierający komplet wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, co również jest poza przedmiotem przetargu.

Czy zamawiający może jednoznacznie określić zakres zamówienia

ODPOWIEDZ: Jak wyżej

  1. Jeżeli przedmiotem zamówienia obejmuje projekt budowlany z pozyskaniem map i kompletu uzgodnień to na jakiej podstawie termin realizacji określono na 45 dni od dnia podpisania umowy, skoro wykonanie takiego projektu budowlanego inwestycji liniowej to czas około 8 miesięcy do roku?
  2. ODPOWIEDZ;

NIE DOTYCZY

GMINA Bargłów Kościelny niniejszym informuje że zgodnie z art.38 ust.4 zmianie ulega część SIWZ w pkt.II dotycząca SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA , załacznik nr 4, 5 usunięto w załączniku nr 3 zmieniono słowo roboty na usługi

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=129