www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Artykuł dodany przez: admin (2009-10-12 10:21:13)

Bargłów Kościelny 12.10.2009r

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonych:

 

1. we wsi Solistówka oznaczona nr geod. 23/1 o pow. 1,1870ha, księga wieczysta 22094 (zabudowana budynkiem po szkole podstawowej, bez żadnych obciążeń i zobowiązań)

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 500zł

2. we wsi Popowo oznaczona nr geod. 114/2 o pow. 0,1320ha, księga wieczysta 13245 (zabudowana budynkiem po remizie OSP, bez żadnych obciążeń i zobowiązań)

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32 000zł

 

- Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2009r w Urzędzie Gminy w

Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47 o godz. 1000

 

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10% ceny
wywoławczej najpóźniej na 1 godz. przed przetargiem w BS Bargłów
Kościelny na konto 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urząd Gminy, 16-
320 Bargłów Kościelny.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.

- Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

- Komisja przetargowa może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

- Wszelkie dodatkowe informacje udziela inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska - Stefan Grajewski tel. (0-87) 6424011 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=120