www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargł
Artykuł dodany przez: admin (2007-04-12 10:47:41)

Bargłów Kościelny, dnia 10.04.2007 roku

WB.2222-3/07

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na “Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Gmina Bargłów Kościelny działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

 

Biuro Usług Projektowych Marek Kochański 16-400 Suwałki ul. K.O.Falka 23, które zaoferowało cenę: 44.700,00 zł słownie : Czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100

 

Uzasadnienie: Najniższa cena.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Biuro Usług Projektowych Marek Kochański 16-400 Suwałki ul. K.O.Falka 23
  2. Zakład Projektowo – Budowlany “BE EM WU” Wrzesień 11-500 Giżycko ul. Olsztyńska 21/4.
  3. Atelier Zetta Zenon Zabagło 15-422 Białystok ul. Suraska 2/11.
  4. Ptaszyński, Rubin Architekci S.C. 15-347 Białystok ul. Ireny Białówny 9 m 6adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=12