www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Artykuł dodany przez: admin (2009-08-26 11:48:12)

Bargłów Kościelny dn. 24.08.2009

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym podaje do publicznej widomości:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

1) działka o nr geod 114/2 położona we wsi Popowo, ma założoną księgę wieczystą KW-13245

2) powierzchnia działki – 0.1320 ha 

3) zabudowana budynkiem po byłej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie

4) na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

5) cena nieruchomości 32 000,00zł

6) sprzedaż odbędzie się w formie przetargu ustnego

7) Osoby fizyczne i prawne którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny pokój Nr 4 (tel. 087 6424011 – Grajewski Stefan)

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=118