www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.
Artykuł dodany przez: admin (2009-08-05 11:49:30)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.370.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz kredytu krótkoterminowego pomostowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” 

 Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło pismo dotyczące zapytań do w/w przetargu.

 Pytanie nr 1

Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 Odpowiedź:

Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

 

 

 

Bargłów Kościelny, dn. 05.08.2009 r.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=113