Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Odpowiedzi na pytania do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)” 

 

 Urząd Gminy Bargłów Kościelny informuje, że od jednego z oferentów wpłynęło pismo dotyczące zapytań do w/w przetargu.

 Pytanie nr 1

Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 Odpowiedź:

Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.).

Pytanie nr 2

Czy w związku z zapisem rozdz. III ust. 9 Zamawiający przewiduje ograniczenie zabezpieczenia wekslowego tylko do kwoty kredytu, czy też możliwe jest aby weksel in blanco zabezpieczał całość zadłużenia (kapitał + odsetki + inne koszty)?

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zabezpieczenia wekslowego tylko do kwoty kredytu. Zapis rozdz. III ust. 9 należy rozumieć, że zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco obejmuje całość zadłużenia Gminy wobec banku, tj. kapitał łącznie z odsetkami, prowizją i innymi kosztami.

 

Bargłów Kościelny, dn. 04.05.2009 r.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal