Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
POSTANOWIENIE

Bargłów Kościelny, dnia 08 kwiecień 2008 r.

 

O.7614-3/08

 

POSTANOWIENIE

 

 Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 51 ust. 32 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z póżn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie i Starosty Powiatowego w Augustowie

 

postanawiam

 

nie nakładać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 102855 Bargłów Kościelny - Żrobki od km. 0+000 do km 3+632,65 w obrębie geodezyjnym Bargłów Kościelny, Solistówka, Żrobki Gm. Bargłow Kościelny.

 

 UZASADNIENIE

Z opinii wydanych przez:

 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie – Postanowienie Nr 36/P/NZ/2008 z dnia 08 kwietnia 2008 roku,

2. Starosty Powiatu Augustowskiego - pismo Nr OS.7633/24/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku

 

wynika, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko.

Po uwzględnieniu treści powyższych opinii oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz zakresu miejsca i rodzaju robót stwierdzono, że planowana przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia,

 

POUCZENIE

 

 Na niniejsze postanowienie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Załączniki :

  1. Kserokopia postanowienia Starostwa Powiatowego w Augustowie
  2. Kserokopia postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

Otrzymują:

 

  1. Starostwo Powiatowe Augustów
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Augustów
  3. a/a. 
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal