Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia 18.04.2017 r.

AB-II.6740.1.12.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.03.2017r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: wykonania nawierzchni jezdni wraz z mijankami, budowy i przebudowy zjazdów na przyległe posesje, przebudowy jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 1223B i Nr 1261B, remontu przepustu, wykonaniu przepustów dwudzielnych na istniejącym kablu teletechnicznym pod nawierzchnią jezdni i zjazdów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 647/3, 644, 537 i na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

602/2 (z podziału dz. 602/1 na dz. nr 602/2 i 602/3),

349/5 (z podziału dz. 349/2 na dz. nr 349/5 i 349/6)

612/1 (z podziału dz. 612 na dz. nr 612/1 i 612/2),

631/2 (z podziału dz. 631/1 na dz. nr 631/2 i 631/3)

613/1 (z podziału dz. 613 na dz. nr 613/1 i 613/2),

424/4 (z podziału dz. 424/1 na dz. nr 424/4 i 424/5)

614/1 (z podziału dz. 614 na dz. nr 614/1 i 614/2),

424/6 (z podziału dz. 424/2 na dz. nr 424/6 i 424/7)

615/2 (z podziału dz. 615/1 na dz. nr 615/2 i 615/3),

423/3 (z podziału dz. 423/1 na dz. nr 423/3 i 423/4)

616/1 (z podziału dz. 616 na dz. nr 616/1 i 616/2),

401/1 (z podziału dz. 401 na dz. nr 401/1 i 401/2)

617/1 (z podziału dz. 617 na dz. nr 617/1 i 617/2),

395/1 (z podziału dz. 359 na dz. nr 359/1 i 359/2)

618/1 (z podziału dz. 618 na dz. nr 618/1 i 618/2),

393/4 (z podziału dz. 393/1 na dz. nr 393/4 i 393/5)

619/1 (z podziału dz. 619 na dz. nr 619/1 i 619/2),

393/6 (z podziału dz. 393/3 na dz. nr 393/6 i 393/7)

340/1 (z podziału dz. 340 na dz. nr 340/1 i 340/2)

392/1 (z podziału dz. 392 na dz. nr 392/1 i 392/2)

341/2 (z podziału dz.341/1 na dz. nr 341/2 i 341/3)

391/1 (z podziału dz. 391 na dz. nr 391/1 i 391/2)

347/2 (z podziału dz. 347/1 na dz. nr 347/2 i 347/3),

 

349/3 (z podziału dz. 349/1 na dz. nr 349/3 i 349/4),

 

 

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w ciągu 14 dni w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1500 można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów.


Starosta Augustowski
/-/
Jarosław Szlaszyński
Załączniki do treści:

ab-ii.6740.1.1.12.2017.pdf


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal