Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Bargłów Kościelny, 26 stycznia 2017 roku

WB. 6721.1.2.2017

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr XI/112/2016 z dnia 12 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/126/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYBargłów Kościelny, 26 stycznia 2017 roku


WB. 6721.1.3.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Bargłów Kościelny uchwały Nr XI/112/2016 z dnia 12 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/126/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku (włącznie).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal