Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku
P O S T A N O W I E N I E
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2016 r.
o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm. 1 ) w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz..112 ze zm. 2 ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia:

§ 1 Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
§ 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?
§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.
§ 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.
§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.
§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.
§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa podlaskiego.

Pełna treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku
Bogdan Łaszkiewicz
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal