Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

 

Gmina Bargłów Kościelny     Bargłów Kościelny, dnia 23.09.2016 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

O. 271.7.2016  

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancja

Łączna punktacja

1.

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9,

88-210 Dobre

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski

ul. Włocławska 14C,

87-617 Bobrowniki

57,70

33,33

91,03

3.

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 7,

26-600 Radom

51,27

33,33

84,60

 

 Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal