Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia r

Zarządzenie Nr 96/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 14 sierpnia 2015r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

 Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 318) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

2. Składy osobowych komisji ds. referendum od nr 1 do 3, określono w obwieszczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

 

 

 

 

 

  Załącznik do zarządzenia Nr 96/2015

  Wójta Gminy Bargłów Kościelny 

 z dnia 14.08.2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 sierpnia 20015r.

w sprawie informacji o składach obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

  Na podstawie art. 13 § 1 ustawy z dnia 14 września 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości wyborców informację o składach obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

1. Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów Kościelny

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Bargłowie Kościelnym

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

 

Lp.

Nazwisko

Imię 1

Imię 2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

 Ponikarczyk

Jan

Jarosław

Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

2.

Kędzierska

Emilia

-

Reszki

Stowarzyszenie Wspólnota

3.

Poracki

Witold

-

Kamionka Stara

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

 Wawiórko

Małgorzata

-

Dreństwo

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość

5.

Cebeliński

Tomasz

-

Bargłów Kościelny

Fundacja „Szansa Dla Gmin”

6.

Łaniewska

Joanna

-

Bargłów Kościelny

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

7.

Cerkanowicz

Teresa

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

8.

Izbicka

Jolanta

-

Tajno Stare

Wójt Gminy

9.

Dobkowski

Filip

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „OPTIMA FIDE”

 

 

2.  Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Łabętniku z siedzibą w Szkole Podstawowej w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny

 Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Łabętniku

Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny

 

Lp

Nazwisko

Imię 1

Imię 2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

Cerkanowicz

Arkadiusz

-

 Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

2.

Gosiewska

Danuta

-

Łabętnik

 

Stowarzyszenie Wspólnota

 

3.

Zambrowska

Stanisława

 

-

 Bargłów Kościelny

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

4.

Boguszewska

Anna

-

Pruska

 

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

 

5.

 Grygo

Jan

-

Bargłów Kościelny

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość 

6.

Koniecko

Stanisław

-

Łabętnik

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

7.

Karpiński

Leszek

 

-

 Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

8.

Purwin

Sylwia

 

-

Bargłów Dworny

 

Stowarzyszenie„OPTIMA FIDE”

 

9.

Oleksiuk

Joanna

-

Bargłów Kościelny

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skład osobowy Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Kroszewie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny

Obwodowa komisja do spraw Referendum nr 3 w Kroszewie

Szkoła Podstawowa w Kroszewie, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny

Lp

 nazwisko

Imię 1

Imię2

Adres

Podmiot zgłaszający kandydata do komisji

1.

 Stankiewicz

Tadeusz

-

Bargłów Kościelny

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

2.

Suska

Krystyna

-

Pruska

Stowarzyszenie Wspólnota

 

3.

Owcarz

Jan

-

Górskie

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

4.

Zdunek

Iwona

-

Pruska

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „ Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

 

5.

Mioduszewska

Ewa

-

Tajno Stare

Fundacja ”Szansa Dla Gmin”

 

6.

Kajdanowski

Kamil

-

Kroszewo

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

 

7.

Bućko

Joanna

-

Dreństwo

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 

8.

Augustyński- Jutkiewicz

Marek

-

Bargłów Kościelny

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” 

9.

Kapla

Urszula

-

Bargłów Dworny

Wójt Gminy

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal