Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynkiem po byłej Szkole Podstawowej), położonej we wsi Bargłówka, gm. Bargłów Kościelny oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1.

 • Nieruchomość położona przy drodze powiatowej zamiejskiej relacji Tajno Łanowe – Netta Folwark, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów i budynków jako Bi - Inne tereny zabudowane.
 • Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy i zero groszy). Sprzedaż nieruchomości jest ze zwolniona od podatku VAT,art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 o godz. 900 pokój nr 1 (Sala konferencyjna). 
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy i zero groszy) najpóźniej do dnia 11 września 2015 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.
 • I przetarg na zbycie ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 07 lipca 2015 r. Wszelkie dodatkowe informacje (w tym możliwości dokonania oględzin nieruchomości) można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 pokój nr 2, tel. 087 642 40 91
  wew. 18. 

Wójt Gminy
/-/
Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal