Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 07 kwietnia 2015 r.

 

o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Nr

obwodu głosowania

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Bargłów Dworny,  Bargłów Kościelny, Bargłówka, Barszcze, Brzozówka, Górskie,  Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Komorniki, Kresy, Lipowo, Nowiny Bargłowskie, Nowiny Stare, Piekutowo,  Pieńki, Solistówka, Sosnowo, Tobyłka. 

* 

Urząd Gminy

ul. Augustowska 47 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-11

2

Kukowo, Reszki, Łabętnik, Pomiany, Popowo, Judziki, Rumiejki, Żrobki, 

Szkoła  Podstawowa, Łabętnik10 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-40-29

3

Bułkowizna, Dreństwo, Kroszewo, Kroszówka, Pruska, Tajno Podjeziorne, Tajenko, Wólka Karwowska, Tajno Łanowe, Tajno Stare. 

Szkoła Podstawowa,  Kroszewo 27 

16-320 Bargłów Kościelny

tel. (087) 642-56-08

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy
od godziny 700 do 2100 .

 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 - komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

 Wójt

 Andrzej Kwieciński

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych:

· wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się Wójtowi do dnia 25 kwietnia 2015 r.

· wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta. Akt pełnomocnictwa
do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Wójta Gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 1 maja 2015 r.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal